/kurumlar/kurucasile.gov.tr/ilanlar/asfalt.pdf  İlan için linki tıklayınız.