İlçemiz Karaman ve Meydan köylerinde bulunan hazineye ait taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.